Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Bilde fra www.avfallnorge.no

Workshop om sirkulær økonomi: Har du forslag til fremtidens ressursbruk?

11.04.2016

Vi inviterer både bransjeaktører og andre til en åpen workshop 12. mai i Oslo. Vi håper på gode diskusjoner med konkrete løsningsforslag til hvordan vi kan løse fremtidens ressursbruk.

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som i oktober skal foreslå hovedelementer til Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft. Fra gjenvinningsbransjen bidrar Norsk Gjenvinning, Avfall Norge og Vesar.

Dato: 12. mai 2016
Sted: Scandic Edderkoppen, Oslo

Meld deg på › 

Det er to drivere som gjør at Solberg-regjeringen løfter blikket og planlegger en stortingsmelding om den sirkulære økonomien. Oljesektorens rolle som en motor i det norske samfunnet er på vei ned. Vi kommer til å ha olje og gass i lang tid fremover, men de kommer ikke til å generere de gigantiske inntektene som det har gjort tidligere. Samtidig ser Regjeringen behovet for en omstilling til et lavutslippssamfunn.

På veien til lavutslippssamfunnet, spiller avfall- og gjenvinningsbransjen en avgjørende rolle. Men hva betyr det, helt konkret? Norsk Gjenvinning, Avfall Norge og Vesar, arbeider med et veikart for sirkulærøkonomi. Veikartet er et bidrag til ekspertutvalgets arbeid. Hensikten er å vise hvordan avfalls- og gjenvinningsbransjen kan bidra til høyere ressurseffektivitet i samfunnet, samtidig som vi skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Veikartet presenteres på Avfallskonferansen, 8. juni i Tromsø ›

Les mer om ekspertutvalget ›