2023

Zirq Solutions får ettertraktet omtale i dansk media – Børsen

03.05.2023

Hvert år fremhever det danske mediet, Børsen, 50 bærekraftige prosjekter. Målet er at prosjektene skal synliggjøres og være en inspirasjonskilde for andre aktører i næringslivet, til å initiere prosjekter som gir en positiv effekt på kloden.  Med lokasjon i Stenlille, Danmark, gjenvinner Zirq Solutions medisinsk avfall i industrielle prosesser, som første selskap i verden. Dette har blitt lagt merke til og resultert i at de sammen 49 andre danske selskaper har blitt løftet frem som de mest inspirerende grønne prosjektene i Danmark.

Zirq Solutions ønsker å utfordre status quo og utvikler nye måter å resirkulere materialer på, som ellers ville vært verdiløst avfall, som i dag ofte havner på deponi eller i en ovn – i dette tilfellet gjelder det medisinsk avfall.

2. mai. 2023, ble de hedret sammen med andre i årets utvalgte selskaper, som med konkrete prosjekter, utfordrer og bidrar med løsninger for den grønne omstillingen.

Klimafotavtrykket til helsesektoren står i dag for 4,4 prosent av de globale CO2-utslippene og utgjør nesten dobbelt så mye som global flytrafikk. Zirq Solutions innoverer for å møte regelverk om økt sirkularitet som forventes å komme fra EU og som forventes å ville treffe hele life science-bransjen.

Selskapets innovative løsninger muliggjør i dag seperasjon av avfallskomponenter som er krevende, gjennom å skille glass, plast og metall ut av ett sammensatt produkt. De skilte, og rene strømmene kan deretter skape verdifulle råvarer som går inn i nye produksjonslinjer. Et eksempel er at glasset brukes i produksjon av drikkeglass designet av en kjent dansk designer, Pernille Bülow.

Thomas Mørch, administrerende direktør i Zirq Solutions, sier: - Vi ønsker å bidra til en effektiv sirkulær økonomi, gjennom innovasjon og skalaløsninger. I dette tilfellet har vi vår lokasjon i Danmark og da er det en veldig fin anerkjennelse å bli utpekt som et av 50 selskaper i Danmark som bidrar til nettopp den grønne omstillingen. Vi takker Børsen for denne anerkjennelsen og for fokuset på den grønne omstillingen.»

Zirq Solutions er eid av NG Group (tidligere Norsk Gjenvinning) og ble etablert i november 2021 for å bidra til den grønne omstillingen med fokus på løsninger for gjenvinning av medisinsk avfall. Målet er å behandle 1 000 tonn medisinsk avfall i år, og deretter er planen er å øke kapasiteten til 5 250 tonn innen utgangen av 2023. Gjenvinningsgrad er i dag 67 prosent med en ambisjon om å nå en gjenvinningsgrad på 85 % før utgangen av året.

I 2021 åpnet Zirq Solutions et 2 000 m2 stort anlegg med produksjonslinjer for dekontaminering og resirkulering av klinisk medisinsk avfall i Stenlille på Sjælland, og har to mindre anlegg i Præstø og Ølgod. I Norge har de et anlegg i Tønsberg der de hovedsakelig gjenvinner kabler og skaper råvarer av metaller og plasten i kablene.

Omtalen i Børsen, av Zirq Solutions kan du lese her.