Effektiv og miljøvennlig bilpark og logistikk

Marion Haslien - Nordisk Återvinning

Vår bilpark består av cirka 270 større kjøretøy, 100 varebiler og 100 firmabiler. Våre egne biler utfører cirka en tredjedel av den totale transportmengden i konsernet. Transportvirksomheten forurenser lokalt - det er derfor viktig for oss at bilparken er moderne og holder god standard. 

Fordeling av bilparken etter utslippsnormene:

  • Euro 6:   8 prosent
  • Euro 5: 57 prosent
  • Euro 4: 17 prosent
  • Euro 3: 18 prosent

I Oslo kommune og en rekke andre kommuner har vi i flere år benyttet gassdrevne biler til innsamling av husholdningsavfall. Erfaringene er udelt positive med hensyn til driftssikkerhet.

Vi arbeider kontinuerlig med å optimalisere våre transport- og logistikkløsninger, og arbeider tett mot kundene for tilpasning av løsninger og utstyr. Utstrakt bruk av kompresjonsutstyr, samkjøring og samordning av innkjøp av transporttjenester er også viktige tiltak for å oppnå målet om optimal logistikk.

Mer informasjon om vår flåte finner du her ›

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner