Samarbeid med NG, BI og Skanska - nyskapende opplæring innen sirkulærøkonomi


Vil du lære mer om sirkulærøkonomi? Dette er kompetansen du trenger.

I en verden som stadig søker innovative løsninger for å bevare våre ressurser, har samarbeidet mellom BI, NG Group og Skanska ført til en nyskapende opplæring innen sirkulærøkonomi. Dette initiativet er ikke bare et kurs, det er en reise mot å forstå og praktisere prinsippene bak gjenbruk og bærekraft i hverdagen, og hvordan vi best kan spille hverandre gode med innovative tanker og nye løsninger.

Gjenbrukens kjerneverdier

Sirkulærøkonomi handler om mer enn bare resirkulering; det handler om å omforme måten vi tenker på og om ressursforvaltning. Bjørn Folge, Senior KAM/Sales Manager i Norsk Gjenvinning, delte sine refleksjoner om hvorfor dette kurset er så viktig. Han påpeker at kunnskapen om hvordan vi kan omforme avfall til verdifulle ressurser har stor verdi er avgjørende i møte med kunder som stadig er mer bevisste på bærekraft og sirkulærøkonomi.

Kurset er ikke bare teori; det har en praktisk tilnærming i å implementere sirkulære løsninger, sammen med kunden. Med to engasjerende kursholdere, som kompletterer hverandre med sine ulike kunnskapsområder, perspektiver og detalj fokus, har deltakerne fått en helhetlig forståelse av hvordan hver handling kan bidra til en grønnere fremtid, sier Folge.

Praktisk læring og tverrfaglig samarbeid

Med digital undervisning og praktiske økter, har kurset tilbudt en dynamisk læringsplattform der deltakerne har kunnet dele erfaringer og lære av hverandre. Bjørn bemerket verdien av å samarbeide med representanter fra Skanska, andre bransjer, det offentlige og konkurrerende leverandører, og hvordan dette har beriket hans tilnærming til bærekraftige løsninger. Han sier det var en god erfaring og læring og bli delt inn i grupper, og gå ut i såkalte digitale «breakoutroom» og diskutere aktuelle problemstillinger sammen.

For Bjørn har kurset ikke bare vært faglig påfyll, men en mulighet til å utvide sitt nettverk og forstå hvordan NG Group kan spille en enda større og viktigere rolle i å lede an i bransjen – ved å støtte oppunder NG sin visjon om å være pionerer. Fra å analysere avfall til å implementere sirkulære metoder, har Folge sett hvordan hver lille endring kan gjøre en stor forskjell.

Kurset består av tre moduler, hver med tre til fire samlinger. Den siste samlingen var praktisk, noe som ga oss muligheten til å anvende kunnskapen i praksis. Det var spesielt moro å ha flere representanter fra Skanska med, en av våre gode kunder. Dette samarbeidet tillot oss å lære av hverandre og finne måter å optimalisere vår felles innsats på.

«Fremtiden er nå - Med et solid samarbeid mellom akademia og praksis, har BI, NG Group og Skanska ikke bare levert et kurs, men en inspirerende visjon for fremtidens bærekraftige praksiser. Dette er ikke bare et skritt mot en sirkulær økonomi; det er en forpliktelse til å forme en sirkulær fremtid», sier Folge.

Vil du vite mer om mulighetene som finnes, lese mer om kurs og innhold - kanskje melde deg på - se her: Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi | BI