Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Recover setter krav til sorteringsgrad av avfallet sitt

Som første skadesaneringsselskap har de satt et mål om 60 prosent sortering i første omgang.

Les mer ›

Scorer høyest på miljø i anbud

Norsk Gjenvinning Downstream scorer høyest på miljø i anbud for behandling av trevirke i Trondheim

Les mer ›

Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

De private tar ansvar

I kjølvannet av Retur-konkursen ivaretar Norsk Gjenvinning renovatører som ikke har fått utbetalt lønn.

Les mer ›

Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Inngår samarbeid om biogass-satsing

I samarbeid med VESAR og Partifrakt har Norsk Gjenvinning Downstream bestilt biogass-biler til transport av husholdningsavfall.

Les mer ›

R3 Entreprenør

R3 Entreprenør og Øst-Riv

R3 Entreprenør og Øst-Riv går sammen for å skape en plattform for vekst i det nordiske markedet for rivetjenester.

Les mer ›

Hva leter du etter?

Illustrasjonsfoto: Medarbeider fra Norsk Gjenvinning ved kumlokk

 

Compliance-
program

 Les mer ›

Fotograf Marion Haslien - Gjenvinning i Tønsberg

Ledige
stillinger

 

Les mer ›

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner