Arendalsuka 2024: Sirkulærscenen på Langbryggen 15 - en samarbeidsarena av NG Group og TOMRA


Hvert år rykker dagen for når menneskeheten har forbrukt mer ressurser enn det jorden kan regenerere på ett år, fremover. I 2024 vil «Earth Overshoot Day» komme midt i sommerferien.

Vi vet at langt flere av ressursene våre må gjenvinnes, ombrukes og resirkuleres slik at færre nye ressurser må hentes ut. Sirkulære verdikjeder er en forutsetning for å redusere klimagassutslippene og ta bedre vare på planeten.

Men, effektive lineære modeller, optimalisert over århundrer, står i veien for mer sirkularitet. Dette kan bare løses i fellesskap.

Sirkulærøkonomi, sirkulære samarbeidsmodeller – og sirkulær teknologi – er felt der Norge og Norden har fortrinn. I samfunn preget av høy digitaliseringsgrad, høy tillit og tradisjon for samarbeid, kan de innovative forretningsmodellene og sirkulære verdikjeder bygges.

NG Group og TOMRA går sammen om å sette sirkularitet på dagsorden under Arendalsuka 2024, og etablerer Sirkulærscenen på Langbryggen 15 - Onsdag 14. august 2024.

Her vil vi invitere til debatt, samtale og erfaringsutveksling om sirkulærøkonomi, teknologi og sirkulære verdikjeder.

Ta en titt på vårt program 14 August 2024 og følg oss gjerne hele dagen:

TIDSPUNKT                       TEMA

09:00 – 09:45                   Sirkulær Skandinavisk Familieterapi

10:00 – 10:30                   Gamle PCèr og TVèr – Fra forbruksvarer til nye og ansvarlige varer

11:00 – 11.30                   Tekstilrevolusjon – nå!

12:00 – 12:30                   En sirkulær helseindustri – henger vi med?

13:00 – 13:30                   Hvem skal rydde opp etter byfolka?

14:00 – 14:30                   Gasifisering – fra avfall til rene energibærere

15:00 – 15:30                   Et uendelig kretsløp av plast

16:00 – 16:30                   Er det et liv etter døden for pantemaskiner?

17:00 – 17:45                   Sirkulærøkonomi i bygg og anlegg – fra prat til handling

18: 30 og utover              Trash tech Night @Arendal – Norges nye nisjenæring?

Mer informasjon om hvert enkelt arrangement, debatt og deltagere finner du her: PROGRAM ARENDALSUKEN 2024