Favicon files not found

Avfall er en global ressurs

Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark Gjenvinning nytter: Det er mye energi å spare på å gjenvinne stål og metaller. Gjenvinning av 1 kg jern reduserer utslippene av karbondioksid med 1 kg i forhold til bruk av jomfruelig råvare.

Norsk Gjenvinning er ikke en avfallsbedrift, men en råvareleverandør. Vi samler inn avfall lokalt, foredler det i industrielle prosesser, for så å selge det som alternative råvarer til det globale markedet.

I 2019 hadde vi en samlet gjenvinningsgrad på 95 prosent; 56 prosent av råvarestrømmen gikk til materialgjenvinning, 39 prosent til energigjenvinning og 5 prosent til deponi. Deponerte volumer er blant annet inerte masser.

Materialgjenvinning
Vi arbeider kontinuerlig for å bedre kildesorteringsløsningene hos våre kunder, slik at vi kan øke graden av materialgjenvinning samtidig som vi får bedre kvalitet på råvarene vi produserer. Dette gir en økonomisk og miljømessig gevinst - både for oss og våre kunder.

Vi arbeider også kontinuerlig med å øke sorteringsgraden ved våre egne anlegg.

Energigjenvinning
Vi har ingen egne forbrenningsanlegg, men vi produserer og selger avfallsbasert brensel til flere anlegg både i Norge og utland. Anleggene har høy teknisk kvalitet med energigjenvinningsgrad på 95-98 prosent og leverer i hovedsak fjernvarme. 

Vi har et tett samarbeid med våre nedstrømskunder for å sikre teknisk og miljømessig forsvarlig brenselskvalitet. 

Markedsledende meglerteam 
For å lykkes med å gi våre kunder den beste løsningen har vi eksperter på alle felt i hele verdikjeden. Vår kunnskap sikrer ikke bare en kostnadseffektiv løsning men også et positivt miljøregnskap.

  • Vi har lang erfaring fra trading og salg av råvarer i Norge, Europa og Asia og har de siste årene styrket nedstrømsmiljøet gjennom oppkjøp og nyansettelser.
  • Våre råvaremeglere er eksperter i markedet og har i tillegg til stor markedskunnskap også oversikt over nasjonale og internasjonale reguleringer for avfall.
  • Våre transportmeglere innehar stor ekspertise. De sørger for riktig og tilstrekkelig kapasitet og dokumenthåndtering i forbindelse med transporter både nasjonalt og internasjonalt, med bil, tog eller båt.
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner