Favicon files not found

Bærekraft i Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning er ikke en avfallsbedrift, men en råvareleverandør. Vi mener at reell bærekraftig utvikling og det sirkulære samfunnet er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Satsingen på bærekraft er derfor integrert i vår strategi og danner grunnlag for økt lønnsomhet og vekst.

Compliance
Vår ambisjon er å være den ledende aktøren på compliance og bærekraft i gjenvinningsbransjen. Vi har gjennom flere år arbeidet hardt for å utvikle og implementere et omfattende compliance-program, og løpende investert i tiltak som skal sikre tilfredsstillende standarder, rutiner og systemer i alle ledd – slik at våre kunder skal kunne føle seg trygge.

Sirkulærøkonomi
For oss handler sirkulærøkonomi enkelt sagt om å bruke markedskreftene til å sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av avfallsbaserte råvarer i produksjonen av nye varer. Det handler om nye forretningsmodeller som fører til gjenbruk, ombruk og reparasjon av råvarer i omløp. Og det handler om å fungere som en megler som tilpasser produksjonen av avfallsbaserte råvarer, slik at de kan utnyttes best mulig til nye
produkter.

Eget fotavtrykk
Med fotavtrykket vårt, mener vi ikke bare det økologiske fotavtrykket driften vår gir – i form av forbruk av fornybare naturressurser, utslipp av klimagasser, og annen påvirkning på miljø, naboer og biologisk mangfold. For oss handler fotavtrykk også om alt vi gjør for å sikre en trygg hverdag for våre ansatte. Vi legger blant annet til rette for tett og åpen dialog mellom ansatte og ledelse, og vi er pådriver for et inkluderende
arbeidsliv som forebygger alle former for diskriminering og forskjellsbehandling.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner