Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016

Nøkkeltall

Med mindre annet er angitt, omfatter nøkkeltallene i vår bærekraftrapportering alle virksomheter der Norsk Gjenvinning hadde mer enn 50 prosent eierandel per 31.12.2016.


  2016 2015 2014 2013
Sykefravær, % 6,0  5,9 5,0 6,3
H1-verdi 7,3  7,3 11,4 6,4
         
Energiforbruk, med opprinnelsesgaranti, kWh 23 466 928  25 689 529 27 557 342 28 573 035
Energiforbruk, kWh per tonn 13,6  14,1 15,3 15,9
         
Total tonnasje, million tonn 1,757  1,826 1,804 1,797
Gjenvinning, totalt, % 85  83 82 *85
▪  Materialgjenvinning, % 41  39 39 45
▪  Energigjenvinning, % 44  44 43 40
Deponi, % 13  14 17 13
Forbrenning uten energigjenvinning, % <1  <1 1 <1
Annet**, % 2 <1 2
         
Forbruk av diesel, tunge kjøretøy over 20 tonn, liter 4 700 000  5 132 804 5 573 030 5 200 000
Forbruk av diesel, anleggsmaskiner, liter 2 600 000  1 616 480 2 293 333 2 100 000
Forbruk av diesel og bensin, firmabiler, liter 199 000  170 625 158 038 -
Flyreiser, km 1 342 237  1 331 701 1 135 467 -
         
Klimagassutslipp, tonn CO2 20 237 18 689 21 546 19 500
Klimanytte, tonn CO2 774 076 749 003 646 316 600 300
         
BILPARKEN, ANTALL:
  Større kjøretøy 290  290 270 330
  Varebiler 140  100 100 100
  Firmabiler 70  75 65 65
         
FORDELING AV BILPARKEN, %
  Euro 6: 27  12 8 -
  Euro 5: 48  54 57 35
  Euro 4: 16  27 17 24
  Euro 1–3: 7 18 41

* Aske ble tatt inn i tonnasjen fra 2014. **Annet er blant annet septik som går til kommunale renseanlegg.
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner