Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016

Kompetanseheving og kunnskapsdeling

For å sikre at den enkelte medarbeider har nødvendig opplæring for å utføre sitt arbeid på en trygg og sikker måte, og i samsvar med lovpålagte og interne krav, avholder konsernet interne kurs i regi av NG-skolen.

Vi holder jevnlige kurs i HMS, antikorrupsjon, konkurranserettslig atferd, avfallsregelverket, eksport av avfall og brannvern. Våre medarbeidere deltar i tillegg på kurs, konferanser og opplæring i regi av eksterne aktører innen de fagområder som er relevant for den enkelte.

Som en del av konsernets omfattende compliance-program og risikoreduserende arbeid, er en rekke kurs obligatoriske for enkelte medarbeidergrupper. Blant annet skal alle ledere med personalansvar gjennomføre kurs i arbeidsrett og introduksjon til avfallsregelverket. Kurs i dokumenthåndtering og avfallskvalitet ved eksport er blitt obligatorisk for ansatte som jobber på vekta og for driftsledere.

I 2016 har vi også holdt kurs i forebygging av korrupsjon for ledere og andre nøkkelpersoner, i tillegg til at vi har gjennomført opplæring og dilemmatrening i konkurranseregelverket i konsernledelsen.

For 2017 planlegger vi blant annet å gjennomføre opplæring regionalt i forebygging av konkurranseskadelig adferd og korrupsjon.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner