Bærekraftrapport 2016

Sikker håndtering av verdier og informasjon

Vi sikrer våre verdier og informasjon mot uvedkommende blant annet med adgangskontroll og kameraovervåkning på anlegg og administrasjonsbygg. All kameraovervåkning er meldt til Datatilsynet. 

Vi benytter ikke lagring i skytjenester (cloud/hosted) utenfor EU, og systemleverandører overvåkes jevnlig.

Vi innhenter vandelsattest for ansatte som utfører arbeid relatert til sikkerhetsmakulering, og etterlever gjeldende regelverk for behandling av personopplysninger.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner