Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016

Sertifiseringer

De enkelte selskapene i Norsk Gjenvinning-konsernet har i dag separate ISO-sertifikater. 

Per i dag er følgende selskaper sertifisert i henhold til standardene ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Ytre miljø) og OHSAS 18001 (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø):

  • Norsk Gjenvinning AS
  • Norsk Gjenvinning Metall AS
  • Norsk Gjenvinning Industri AS
  • Norsk Gjenvinning Renovasjon AS
  • R3 Entreprenør AS (tidligere Norsk Gjenvinning Entreprenør AS)
  • Norsk Makulering AS
  • Norsk Gjenvinning m3 AS

I 2016 ble Norsk Gjenvinning m3 AS for første gang sertifisert i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015, og Norsk Gjenvinning AS ble resertifisert etter de nye 2015-ISO-standardene.

Andre sertifikater som flere av konsernets selskaper innehar:

  • Start Bank
  • Sellicha
  • TransQ
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner