Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
160830 Christine M moderator på ONS2016 Norsk Gjenvinnings Key Account Manager Christine Tørklep som debattleder ved ONS-konferansen 2016.

Dialog og samspill

God dialog er viktig når vi skal ivareta ansvaret vårt overfor ulike interessentgrupper, tilpasse oss endringer i samfunnet og skape tillit til virksomheten. Norsk Gjenvinnings viktigste interessenter – ved siden av våre egne ansatte – er kunder, investorer, myndigheter, naboer, leverandører, organisasjoner og utdannelsesmiljøer.

Gjennom åpen dialog ønsker vi å tydeliggjøre våre holdninger, og å styrke posisjonen vår som bransjeleder på bærekraftige løsninger som gir verdi for kundene. Vi ønsker også å få med opinionen, kunder og myndigheter på å utvikle løsninger med reell netto miljøgevinst.

Her er noen eksempler på hvordan dialogen foregår:

Kunder

Vi arbeider kontinuerlig med å legge til rette for god kundedialog, og å håndtere bestillinger, klager og andre henvendelser. I 2016 har vi videreutviklet kundeportal på internett og bestillingsapp som vi lanserte i 2015. Både portalen og appen gjør kundens hverdag enklere. Vår årlige kundetilfredshetsmåling er en viktig kilde til innsikt om kundenes behov. Denne bruker vi aktivt for å utvikle enda bedre kundegrensesnitt.

I 2016 lanserte vi Gjenvinningsbloggen. Vi oppdaterer bloggen med et nytt innlegg hver uke, og temaene retter seg mot effektive og miljøriktige avfallsløsninger, regler og myndighetskrav, håndtering av farlig avfall, compliance etc. I en tid preget av grønt skifte og stadig større fokus på bedrifters miljøansvar, har bloggen vist seg å ha stor verdi for kunder og bransjeinteressenter. 

Investorer

Norsk Gjenvinning bestreber seg på å kommunisere åpent, ærlig og likt til aktørene i finansmarkedet. Resultater og annen relevant informasjon publiseres på engelsk under et eget menypunkt: Investor. Vi følger Oslo Børs sin anbefaling om IR-informasjon.

Myndigheter

Vi har dialog med myndigheter og politikere på nasjonalt og lokalt nivå om blant annet rammebetingelser, betydningen av sirkulærøkonomi og fremtidens ressursbruk. En del av dialogen skjer gjennom Norsk Industri og NHO.

Vi har løpende dialog med tilsynsmyndighetene for å sikre god ivaretakelse av myndighetspålagte driftskrav, og for å få råd knyttet til praktiske problemstillinger. Denne kontakten ivaretas av ledere og fagpersoner, både sentralt i konsernstaben og i våre lokale avdelinger.

Organisasjoner

Norsk Gjenvinning følger FNs Global Compact sine ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og antikorrupsjon. Konsernet vil i 2017 melde seg inn i Global Compact.

Vi er medlem i Transparency International, og bruker medlemskapet til å få innspill til vårt antikorrupsjonsarbeid. Norsk Gjenvinning samarbeider også med Bellona.

Utdannelsesmiljøer

Norsk Gjenvinning samarbeider med flere høyskoler og universiteter. Samarbeidet strekker seg fra utviklingsprosjekter og gjesteforelesninger til caser, oppgaveskriving, karrierearrangement med mer. Studenter kan få mulighet til å skrive master- eller doktorgradsoppgave hos oss. I 2015-2016 har både Harvard Business School og Handelshøyskolen BI laget case om vårt compliance-arbeid.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner