Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016

Medarbeidersamtale

I medarbeiderundersøkelsen for 2016 fremgår det at ca. 70 prosent av de ansatte har hatt formell medarbeidersamtale de siste 12 månedene. 

Det er en høyere prosent enn foregående år, men vi vil fortsette å ha fokus på dette inn i 2017. Det blir minnet om gjennomføring av medarbeidersamtaler i nyhetsbrev, på informasjonsskjermer, og lignende. I tillegg er dette et tema på våre lederutviklingsprogram og kurs i arbeidsrett.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner