Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Det finnes ikke søppel mer

Det finnes ikke søppel mer.

Norsk Gjenvinnings virksomhet har alltid vært tuftet på sirkulærøkonomi. Alle våre aktiviteter tar utgangspunkt i at avfall er en ressurs som skal skyves oppover i ressurspyramiden. Vi mener at reell bærekraftig utvikling og det sirkulære samfunnet er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Det er derfor vi sier at det finnes ikke søppel mer.

Under Avfallskonferansen i Tromsø i juni lanserte vi kampanjen «Det finnes ikke søppel mer». Dette gjenspeiler vår visjon om avfall som løsningen på fremtidens ressursproblem. Materialer som allerede er i omløp må inngå i så nær evig kretsløp som mulig. Gjennom avfallsreduksjon, gjenbruk og materialgjenvinning for produksjon av resirkulerte råvarer kan bransjen bli en reell – og høyst nødvendig – konkurrent til utvinnere av jomfruelige ikke-fornybare ressurser.

Her kan du se vår konsernsjef Erik Osmundsen fortelle hvorfor det ikke finnes søppel mer under NHOs Årskonferanse.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner