Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017
Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Eget fotavtrykk

Med fotavtrykket vårt, mener vi det økologiske fotavtrykket driften vår gir – i form av forbruk av fornybare naturressurser, utslipp av klimagasser, og annen påvirkning på miljø, naboer og biologisk mangfold. Vår gjenvinningsaktivitet sparer miljøet for flere hundre tusen tonn med CO2 årlig. Men samtidig slipper vi også ut CO2 fra vår virksomhet. Selv om vi er stolte av at gjenvinningsbransjen reduserer norske klimagassutslipp med cirka sju prosent årlig, er vi opptatte av at det ikke skal bli en hvilepute når det gjelder å stadig redusere egne utslipp.

Vårt fokus på eget fotavtrykk handler om å øke vårt positive bidrag og redusere vårt negative bidrag, og dette dreier seg i stor grad om hvordan vi transporterer avfall fra våre lokale oppstrømskunder og resirkulerte råvarer til det globale nedstrømsmarkedet. Vi jobber derfor kontinuerlig med ny teknologi og nye tiltak for å redusere konsernets fotavtrykk fra blant annet transport.

Alle våre mottaks- og behandlingsanlegg har tillatelser fra offentlige myndigheter. Her stilles det krav til blant annet trafikkbelastning, driftstider, visuelt inntrykk, støv og støynivåer samt utslipp til luft, vann og grunn. Alt dette rapporterer vi årlig til myndighetene.

Marius Nygaard - Groruddalen Miljøpark

Ytre miljø

Alle våre mottaks- og behandlingsanlegg har nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter. Her stilles det krav til blant annet trafikkbelastning, driftstider, visuelt inntrykk, støv og støynivåer samt utslipp til luft, vann og grunn. Vi rapporterer årlig til myndighetene i samsvar med krav i tillatelsene.

Les mer ›
Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Innsamling og logistikk

Norsk Gjenvinning-konsernet eier en bilpark med ca. 350 større kjøretøy, 130 varebiler og 50 administrasjonsbiler. Rundt en tredel av den totale transporten vår utføres med disse bilene, resten utføres av underleverandører. Transportvirksomhet forurenser, og derfor arbeider vi kontinuerlig med å gjøre våre transport- og logistikkløsninger så effektive som mulig.

Les mer ›
Thomas Ekstrøm - GMP

Biologisk mangfold

Norsk Gjenvinning er opptatt av å ivareta det biologiske mangfoldet rundt våre mottaks- og behandlingsanlegg. Noen av anleggene ligger i nærheten av verneområder og områder med stort biologisk mangfold, og dette må vi ta hensyn til i vår virksomhet.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner