Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017
Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Innsamling og logistikk

Norsk Gjenvinning-konsernet eier en bilpark med ca. 350 større kjøretøy, 130 varebiler og 50 administrasjonsbiler. Rundt en tredel av den totale transporten vår utføres med disse bilene, resten utføres av underleverandører. Transportvirksomhet forurenser, og derfor arbeider vi kontinuerlig med å gjøre våre transport- og logistikkløsninger så effektive som mulig.

Gjennom NG flyt jobber vi kontinuerlig for å sikre effektiv logistikk. Vi har digitalisert og automatisert ruteplanleggingen og innarbeidet standardiserte prosesser for styring og oppfølging av biler og sjåfører. I 2017 har vi gjennomført omlegging av ruter for å effektivisere innsamlingen, redusere behovet for unødig kjøring, og bidra til reduserte utslipp.

Vi arbeider også tett med kundene for å tilpasse løsninger og utstyr. Noen av de viktigste tiltakene for å nå målet om optimal logistikk er utstrakt bruk av komprimatorutstyr, samkjøring og samordning av innkjøp.

Moderne og miljøvennlig flåte
I kommuner som Skien, Porsgrunn, Stavanger, Time, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Drammen, Svelvik, Lier, Øvre- og Nedre Eiker, Hurum, Røyken, Sande og Modum benytter vi gassdrevne biler til innsamling av husholdningsavfall. Erfaringene er positive med hensyn til driftssikkerhet, og vi opplever at de nye motorene med ny Euro 6-teknologi gir ytterligere bedret drift. 45% av de ca. 190 tunge kjøretøyene som daglig samler inn husholdningsavfall i vår regi, kjører på biogass.

I desember 2016 signerte Norsk Gjenvinning Renovasjon AS en ny kontrakt med Sarpsborg kommune om innsamling av husholdningsavfall. I anbudet stilte kommunen krav om Euro6 dieselbiler, men utfordret samtidig leverandørene om mer bærekraftige alternativer gjennom å vektlegge miljø høyt. Norsk Gjenvinning vant frem med en innsamlingsløsning basert på to elektriske biler, samt biogassdrift på øvrige biler som tømmer beholdere. 4. januar 2018 ble disse to bilene satt i drift og de foreløpige tilbakemeldingene har vært meget positive.

I løpet av 2017 signerte Norsk Gjenvinning Renovasjon AS og dets datterselskap i Sverige Nordisk Återvinning Service to ytterligere kontrakter hvor det skal benyttes helelektriske, store renovasjonsbiler. I løpet av 2018 vil vi sette i drift det som trolig er Sveriges første helelektriske renovasjonsbil som skal kjøre i Gøteborg sitt nordøstre område.

I tillegg vil har Norsk Gjenvinning Renovasjon inngått avtale med Avfall Sør om i å i løpet av 2018 sette i drift tre stk helelektriske renovasjonsbiler som hovedsakelig skal kjøre i sentrumsnære områder i Kristiansand kommune.

Norsk Gjenvinning-konsernet jobber kontinuerlig med å vurdere ny teknologi også innenfor innhenting og transport av næringsavfall. Det ble i 2017 bestilt en krokbil som skal gå på flytende biogass (LBG). Denne bilen skal settes i drift i Vestfold sommeren 2018. Det jobbes også opp mot leverandører på å ta frem løsninger for helelektriske lastebiler.

Miljøvennlige togtransporter til Sverige
I august 2016 tok Norsk Gjenvinning i bruk togtransporter for transport av avfallsbasert treflis fra Norsk Gjenvinnings anlegg Groruddalen Miljøpark til energiprodusenten Tekniska Verken i Katrineholm.

Det første året gikk det ett til to tog i uken 3.000-6.000 tonn med flis, og denne overgangen fra bil til tog reduserte årlige utslipp av CO2 med cirka 70.000 kilo. Mot slutten av 2017 økte vi bruken av togtransport med ca 50%, og på dagens nivåer reduseres utslipp av CO2 med cirka 105.000 kilo.

De miljøvennlige transportene kommer til stand etter et samarbeid med Norsk Gjenvinning, Tekniska Verken i Linkøping AB, Katrineholms kommune, Katrineholms Logistikcentrum og Green Cargo.

Mer om togtransporterne › 

Artikkel fra International Transport Journal>

 

SMART fremtid — komprimatorer og SMART-teknologi som reduserer tømmefrekvensen

Vi ser stor nytte av smarte løsninger for å optimalisere tømmefrekvens og for å unngå tømming av halvfulle beholdere og komprimatorer.Gjennom 2017 har vi inngått samarbeid med Europress om SMARTe komprimatorer. Samarbeidet med Europress startet 1. september og hittil er 40 komprimatorer med SMART teknologi tatt i bruk hos kunder.

Løsningen baserer seg på teknologi som komprimerer, overvåker og varsler ved behov for tømming. Komprimeringen av avfallet reduserer tømmefrekvensen. Automatisk varsling gjør at tømming først finner sted når komprimatoren er full.

I 2017 inngikk NG også samarbeid med Big Belly. Big Belly er en avfallsbeholder med komprimator som drives av solcelle eller strøm. Komprimatoren kan komprimere avfallet 5-7 ganger og gjør at man løpende kan overvåke fyllingsgraden. Når beholderen er full sender den automatisk varsel om behov for tømming. Beholderne er perfekte for parker, bymiljøer, på kjøpesenter og hos alle som er opptatt av bærekraftige løsninger. NG piloterte Big Belly på avfallskonferansen i Kristiansand i juni 2017 og 27 stykk Big Belly beholdere står utplassert i byen.

I 2018 vil vi satse videre på bruk av Smart teknologi for en bærekraftig logistikk.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner