Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018
Infografikk Bærekraftrapporten 2017

Bærekraft i Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning er både en avfallsbedrift og en råvareleverandør. Vi mener at bærekraftige løsninger for gjenbruk og gjenvinning er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Det finnes ikke søppel mer.

Satsingen på bærekraft er derfor integrert i vår strategi og danner grunnlag for økt lønnsomhet og vekst. For oss er bærekraft fundert på fire grunnpilarer:

  • Sirkulærøkonomi: Fordi vi tror på at en kontinuerlig jobbing for å skape stadig bedre løsninger for ombruk og gjenvinning av ressurser skaper verdi for våre kunder, for miljøet og for vår egen bunnlinje.
  • Compliance: Fordi vår bransje krever sterkt fokus på etterlevelse, sporbarhet og kontroll for å sikre langsiktig robusthet.
  • Eget fotavtrykk: Fordi vår virksomhet har et betydelig fotavtrykk på miljø, mennesker og samfunn i både positiv og negativ forstand. Vi kan gjøre en stor forskjell ved å ha fokus på å styrke de positive effektene og minimere de negative.
  • Sosialt ansvar: Fordi innholdet og omfanget av vår virksomhet gjør oss godt egnet til å hjelpe utsatte grupper tilbake i arbeid, motivere unge mennesker til å søke seg til bransjen og fremme kunnskap om bærekraft, kildesortering og avfallets verdi.

En bærekraftig håndtering av avfall krever at alt går ordentlig for seg gjennom hele gjenvinningskjeden. Hver dag jobber vi for å sikre gode, bærekraftige løsninger – både for våre kunder og for oss selv. Våre kunder skal kunne stole på at vi bruker vår faglige kompetanse til å ivareta ressursene som ligger i avfallet på best mulig måte og at avfallet håndteres etter regelverket og med et minimalt fotavtrykk.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner