Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018
Bærekraftrapport 2018 På vårt anlegg i Knarrevik: HMS-dagen med fokus på brannvern.

Helse, miljø og sikkerhet

I Norsk Gjenvinning har vi en nullvisjon. Det betyr at vårt overordnede mål er å unngå skader og ulykker. Lederne har ansvaret for at alt arbeid er tilrettelagt slik at det i minst mulig grad utsetter den enkelte medarbeiders liv og helse for fare. Det er en forutsetning at du som ansatt selv bidrar til å øke sikkerheten.

I Norsk Gjenvinning-konsernet likestilles alt arbeid med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet med andre lederoppgaver, og vi har fokus på at lederne skal være gode rollemodeller innen HMS.

Sikkerhetskultur
I 2018 har Norsk Gjenvinning ytterligere styrket sitt arbeid med sikkerhetskultur med bred involvering av tillitsvalgte, verneombud, ledere og fagansvarlig. Det er utarbeidet livreddende regler og gjennomført omfattende ledertreninger hvor alle med viktig rolle i sikkerhetsarbeidet er inkludert.

HMS-opplæring
Grunnopplæring i HMS (40-timerskurset) er lovpålagt for verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget (AMU). I 2018 gjennomførte vi to HMS-kurs, hvor 45 medarbeidere deltok. Dette kurset tilfredsstiller kravene til den lovpålagte grunnopplæringen i HMS for verneombud/AMU (40-timerskurset). I Norsk Gjenvinning må også alle operative driftsledere gjennomføre dette kurset. Kurset er en kombinasjon av e-læringskurs i HMS utviklet av Norsk Industri/Industriskolen og to-dagers klasseromsundervisning gjennomført i egen regi. Ved å gjennomføre kurset i egen regi kan vi tilpasse eksempler og problemstillinger til vår egen hverdag og kurset oppleves mer nyttig og relevant. Nytt kurs er planlagt vår 2019.

HMS-rapportering
Det utarbeides HMS-rapport til hvert styre- og konsernledermøte i Norsk Gjenvinning. Rapporten inneholder blant annet informasjon om tiltak knyttet til sykefravær, skader og H-verdi, overtidsbruk, avvik fra myndigheter, status for saker i styringssystemet (NG-Pro) og andre relevante HMS-saker.

Alvorlig hendelse – Brann
8. Mars 2018 hadde Divisjon Gjenvinning en alvorlig brann i ferdig presset papp/papir ved sitt avfallsanlegg i Oslo. Det var ingen personskader, men i en periode var det usikkert om Oslo brann- og redningsetat (OBRE) kunne redde bygningen. De fikk etter hvert kontroll på den voldsomme brannen og kun 10% av bygningens totale areal ble totalskadet. Det ble nedsatt en intern granskningsgruppe for se på beredskapsarbeidet i forkant, under og etter brannen. Brannen medførte flere umiddelbare tiltak, blant annet ble det iverksatt tiltak knyttet til slukking, oppsamling av slukkevann samt opprydding etter brannen for å begrense forurensning.  

Viktig læring og tiltak fra hendelsen:

  • Brannen gikk etter forholdene svært bra. I etterkant har OBRE sagt seg svært fornøyd med bistanden fra NG og har uttalt at innsatsen var viktig for skadebegrensningen av brannen.
  • Positive erfaringer og læring fra brannen ble delt med øvrige anlegg i NG-konsernet, samt bransjefora, for å jobbe forebyggende.
  • Det ble sendt ut sjekkliste til alle anlegg for kartlegging av brannberedskap og umiddelbar læring/tiltak etter brannen.
  • Forslag til tiltak som kom frem i granskningsrapporten er knyttet til risikovurdering, forebyggende brannvern og beredskapsrutiner samt akutt forurensning.
Bærekraftrapport 2018

Sikkerhetskultur

«Vi gir oss aldri på sikkerhet» er kjernen i sikkerhetsarbeidet i Norsk Gjenvinning. Over tid har det vært for mange skader og en for høy H-verdi i selskapet. I 2018 gikk dermed startskuddet for å intensivere arbeidet med å øke sikkerhetskulturen på tvers av selskapet.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner