Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
Bærekraftrapport 2019

Grønt Ansvar®

Kundenes behov for statistikk, analyser og aktiv rådgivning øker stadig. Vi ønsker å ta en aktiv rolle i forhold til dette, og gjøre det enkelt for kunden både å få tilgang på relevante data og treffe de rette valgene. Vi har utviklet flere løsninger som vi ser har stor verdi for kunden og som gir utslag i mer bærekraftige avfallsløsninger. 

Grønt Ansvar® er en påloggingstjeneste der kunden selv kan gå inn og hente ut rapporter, statistikk og data. Det finnes rapporter for økonomi, kildesortering og ikke minst en rekke KPI`er som fyllingsgrad, kost pr. tonn osv. For kunder med flere lokasjoner er det også mulig å sammenlikne resultater og gjennom det etablere beste praksis og jobbe aktivt mot forbedringsmål. 

Ny funksjonalitet gir økt kundeverdi

Nytt i år er at tjenesten nå gis data i sanntid, noe som gir helt nye muligheter for å måle utviklingen på pulsen. Vi jobber stadig med å utvikle og forbedre Grønt Ansvar® slik at vi også kan møte morgendagens utfordringer.

For de kundene som trenger noe annet enn det Grønt Ansvar kan tilby tilpasser vi oss. Dette innebærer et par skreddersydde løsninger som avfallsrapport og en rådgivingstjeneste vi kaller Optimalisering.

Avfallsrapport på e-post er et annet virkemiddel vi tilbyr våre kunder. Dette er en enklere rapport som sendes ut hver måned med de mest nødvendige data og statistikk. Denne type løsning egner seg veldig godt der behovene for analyse og fordypning er mindre.

Optimalisering er en ny rådgivningstjeneste der vi bruker et nyutviklet verktøy for virkelig dybdeanalyse. Her går vi inn som en aktiv rådgiver og lager spesialtilpassede rapporter og modeller for oppfølging. Dette har vist seg svært nyttig hos store aktører der selv små forbedringer kan gi ganske store utslag båe i forhold til miljø og økonomi.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner