Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Styre og ledelse

Ved utgangen av 2019 bestod konsernets styre av styrets leder, nestleder og fem øvrige styremedlemmer, hvorav tre er representanter valgt av de ansatte.

I 2019 bestod konsernledelsen av konsernsjef, en COO, fire konserndirektører med stabsansvar og fire divisjonsdirektører.

Oversikt over ledelsen og styret >

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner