Bærekraftrapport 2019

Styre og ledelse

Ved utgangen av 2019 bestod konsernets styre av styrets leder, nestleder og fem øvrige styremedlemmer, hvorav tre er representanter valgt av de ansatte.

I 2019 bestod konsernledelsen av konsernsjef, en COO, fire konserndirektører med stabsansvar og fire divisjonsdirektører.

Oversikt over ledelsen og styret >

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner