Favicon files not found

Innovasjon

Norsk Gjenvinning har som målsetting å være ledende i sitt marked. For å oppnå dette bruker konsernet ressurser på innovasjon, både i form av investeringer og intern ressursbruk. 

Innsatsen innebærer aktiviteter som søker å utvikle nye produkter og teknologi, samt utvikling av nye innsamlingsløsninger og prosessteknologi. FoU-arbeidet fokuserer også på utvikling av endrede og/eller nye nedstrømsløsninger, samt nye totalløsninger, som for eksempel i form av å utvikle nye verdikjeder for håndtering av avfall.

De fleste utviklingsprosjekter går over flere år, og mange av disse kvalifiserer typisk til Forskningsrådets ordning for «skattefunn», hvilket medfører skattefradragsmuligheter for aktuelle prosjekter i konsernet.

 

Sirkulærkonomiske løsninger

Norsk Gjenvinning ønsker å ivareta en ledende rolle innenfor utviklingen av sirkulærøkonomiske løsninger. Dette utviklingsarbeidet gjøres ofte i samarbeid med andre bedrifter og/eller institusjoner, ved at man samler hele verdikjeden/verdisirkelen.

Sirkulærøkonomiske løsninger oppnås ved at det utvikles modeller som er lønnsomme for de involverte aktørene, men som samtidig yter et positivt bidrag til samfunnet og miljøet.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner