Favicon files not found

Sirkulærøkonomi - reell bærekraftig utvikling

Vi mener at reell bærekraftig utvikling og det sirkulære samfunnet er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Her kan du se fire filmer som viser hva vi mener når vi snakker om sirkulærøkonomi.

 

Avfallsmengden på global basis vokser eksponentielt i takt med befolkningsveksten. All tilgjengelig statistikk viser at vi kan vente en kraftig økning av avfall per capita frem til 2025.

På den andre siden av verdikjeden ser vi en økning av BNP globalt samt en økning i middelklassen (BRICS-land), hvilket medfører at verden trenger mer råvarer enn vi kan fremskaffe ved utvinning av primære råvarer.

For oss handler sirkulærøkonomi enkelt sagt om å la markedet sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av sekundære råvarer i produksjonen av nye varer.
Det handler om nye forretningsmodeller som fører til gjenbruk, ombruk og reparasjon av råvarer i omløp.

Vi mener at markedet er nøkkelen til å få dette til å fungere. Næringen må selv ta grep og ikke vente på myndighetene. Gjennom innovasjon kan vi finne gode miljøvennlige løsninger uten hjelp fra det offentlige. Når det er sagt er ikke lovgivingen irrelevant for utviklingen. Vi kan ikke leve med gårsdagens regelverk når vi skaper morgendagens løsninger. Det må henge sammen. Og ikke minst må regelverket følges opp. Mangel på dette er en av de største innovasjonshemmerne i gjenvinningsbransjen. 

Les mer om sirkulærøkonomi i våre bærekraftrapporter >

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner