men's hands make thumbs up and down Ansatte i utsatte stillinger gjennomgår obligatorisk opplæring og dilemmatrening.

Vi har nulltoleranse mot korrupsjon

19.04.2015

Korrupsjon er alvorlig og rammer også gjenvinningsbransjen. Norsk Gjenvinning tar avstand fra slike handlinger.

I vårt arbeid med å forebygge korrupsjon har vi utarbeidet et antikorrupsjonsprogram som blant annet omfatter en prosedyre og en veileder. Veilederen inneholder en oversikt over regelverket, men gir også eksempler på hva korrupsjon kan være og gir praktiske tips og råd om hvordan korrupsjon kan unngås.

Vi gjennomfører risikokartlegging av hvilke stillinger som kan bli utsatt for korrupsjonshandlinger. Ansatte i disse stillingene gjennomgår obligatorisk opplæring og dilemmatrening. Vi tilpasser våre kontraktsmaler og foretar fortløpende kontroller av risikoutsatte underleverandører/agenter. 

Varslingskanaler

Vi har varslingskanaler hvor både ansatte og eksterne interessenter kan varsle om blant annet eventuell korrupsjon knyttet til vår virksomhet.

Varslingsfunksjonen ivaretar anonymitet hos varsleren. Vi har konsesjon fra Datatilsynet for den eksterne varslingskanalen.

Les mer ›