men's hands make thumbs up and down Kjørereglene beskriver blant annet hvordan vi skal opptre på en etisk og sosialt ansvarlig måte.

Kjøreregler for ansatte i Norsk Gjenvinning-konsernet

24.11.2016

Norsk Gjenvinning-konsernets ambisjon er å være den ledende aktøren på compliance og bærekraft i industrien. Dette innebærer at vi setter høye krav til helse og sikkerhet, vern av ytre miljø og etisk adferd. Kjørereglene er bygget på NGs verdier og de lover og regler som gjelder for vår virksomhet. Kjørereglene beskriver hvordan vi skal opptre på en etisk og sosialt ansvarlig måte.

Kjørereglene omfatter følgende:

 • Arbeidstakers ansvar
 • Varsling
 • Arbeidstakers lojalitetsplikt
 • Ansvar for implementering, opplæring og kontroll
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Vern om ytre miljø
 • Personlig adferd
 • Menneske- og arbeidstakerrettigheter
 • Sunn konkurranse
 • Interessekonflikter
 • Nedstrømskontroll
 • Beskyttelse av NGs eiendom og verdier
 • Korrupsjon, hvitvasking, bedrageri og annen form for økonomisk kriminalitet
 • Gaver og representasjon
 • Personvern og dokumenthåndtering
 • Kommunikasjon og kontakt med media
 • Passord og informasjonssikkerhet – pc og mobiltelefon
 • Bruk av internett og sosiale medier