Konkurranseskadelig adferd

19.04.2015

Vi har nulltoleranse mot handlinger som er i strid med konkurranserettslige regelverk. Norsk Gjenvinning-konsernet skal opptre på en måte som fremmer konkurranse, til beste for våre kunder og for virksomheten.

Vi har utarbeidet retningslinjer om kravene som konkurransereglene stiller til vår virksomhet og vi gjennomfører kurs for spesielt utsatte ansatte som samhandler med konkurrenter. Opplæring med dilemmatrening er viktig for å forberede virksomheten på hvordan vi skal håndtere konkurransesituasjoner i hverdagen.  

Varslingskanaler

Vi har varslingskanaler hvor både ansatte og eksterne interessenter kan varsle om blant annet eventuelle brudd på konkurranseregler knyttet til vår virksomhet.

Varslingsfunksjonen ivaretar anonymitet hos varsleren. Vi har konsesjon fra Datatilsynet for den eksterne varslingskanalen.

Les mer ›