Favicon files not found

Vi gir oss aldri på sikkerhet

Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) HMS-dager: Opplæring er en viktig del av vårt HMS-arbeid.

Vår policy: Norsk Gjenvinning-konsernet er Norges største gjenvinningsselskap og skal gå foran i bransjen som en seriøs og samfunnsansvarlig virksomhet, også innenfor HMS.

HMS skal være en integrert del av forretningsvirksomheten i konsernet. Alt arbeid med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet likestilles med andre lederoppgaver.

Innenfor området HMS gjelder følgende:

  • Vi har en 0-visjon for skader og ulykker
  • HMS er et lederansvar i linjen
  • Vi skal ha fokus på aktivt å identifisere og redusere risiko for ulykker og svekket helse blant våre ansatte
  • Vi skal ha en HMS-kultur der ulykker, farlige forhold, nestenulykker og forbedringsforslag skaper grunnlag for læring og kontinuerlig
    forbedring
  • Vi skal samsvarsvurdere all vår aktivitet slik at interne og eksterne krav ivaretas
  • Vi skal øve vår beredskap
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner