Favicon files not found

Klima og miljø

Anlegg - Groruddalen Milj_park Groruddalen Miljøpark: Hele det 28.000 m2 store taket er dekket med mose. I 2008 vant Groruddalen Miljøpark den spesielle prisen “Green Roof Award”, hvor virksomheter med “grønne tak” i hele verden blir vurdert av Scandinavian Green Roof Institute.

Vår policy: NG-konsernet er Norges største gjenvinningsselskap, samt tilbyr en rekke tjenester innen sirkulærøkonomien i et nordisk marked. Vi skal gå foran i bransjen som en seriøs og samfunnsansvarlig virksomhet, også innenfor arbeidet med ytre miljø.

Arbeid med ytre miljø skal være en integrert del av forretningsvirksomheten i konsernet og likestilles med andre lederoppgaver.

Innenfor området ytre miljø gjelder følgende:

  • Vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere vår miljøpåvirkning lokalt, regionalt og globalt
  • Vår virksomhet skal ikke påføre miljøet uakseptable belastninger i form av utslipp til luft, grunn eller vann
  • Vi skal inneha nødvendige myndighetstillatelser til å drive våre aktiviteter
  • Vi skal være ærlige om vår miljøpåvirkning overfor kunder, publikum og myndigheter
  • Vi skal jobbe for at markedet i størst mulig grad er villig til å betale for høy grad av gjenvinning
  • Vi skal vedlikeholde og kontrollere eiendom og utstyr for å forebygge utilsiktede utslipp til ytre miljø
  • Vi skal jobbe for å redusere miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner