Favicon files not found

Kvalitetsarbeid i Norsk Gjenvinning

Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Vår policy: Norsk Gjenvinning-konsernet er Norges største gjenvinningsselskap og skal gå foran i bransjen som en seriøs og samfunnsansvarlig virksomhet, også innenfor arbeidet med kvalitet og kontinuerlig forbedring.  

Kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring skal være en integrert del av forretningsvirksomheten i konsernet.

Innenfor området kvalitet gjelder følgende:

  • Våre ansatte involverer seg for å oppnå kontinuerlig forbedring gjennom å identifisere og gjennomføre endringer som kan bidra til økt konkurransekraft i markedet eller bedre arbeidsprosesser internt
  • Vi skal kartlegge risiko og gjennomføre tiltak som ledd i virksomhetens forebyggende kvalitetsarbeidet
  • Vi skal måle og kontrollere konsernets aktiviteter kontinuerlig for å oppnå forbedring
  • Vi skal jobbe proaktivt med forebygging av uønskede hendelser
  • Gjennom samsvarsvurdering skal vi jevnlig vurdere evnen til å overholde lovbestemte og andre krav som gjelder for NG-konsernet.
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner