Favicon files not found

NG-skolen - kompetanseheving

Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Fagkurs om returtre med besøk hos Norske Saugbruks i Østfold.

I Norsk Gjenvinning-konsernet arbeider vi kontinuerlig med kompetanseheving gjennom blant annet NG-skolen. Målet for NG-skolen er å tilby kurs til alle ansatte. 

Vi tilbyr en rekke kurs innenfor blant annet følgende:

  • HMSK (grunnopplæring, brannvernlederkurs, lokale tillatelser fra miljømyndighetene, interne systemer etc.)
  • Avfallseksport og dokumenthåndtering
  • Leder- og medarbeiderutvikling
  • Juss (forebygging av korrupsjon, konkurranserett etc.)
  • Farlig avfall (avfallsregelverket og tillatelser, byggavfall og masser, deklarering og klassifisering, bransjen og rammebetingelser, sug og spyl, HMS og verneutstyr etc.)
  • HR (arbeidsrett, forebygging og oppfølging av sykefravær, lønn og tariff etc.)
  • Lean 

Vi gjennomfører løpende behovsanalyser for å avdekke og imøtekomme kompetanse- og opplæringsbehov.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner