Favicon files not found

Et historisk tilbakeblikk

Bannere til grid (forsidebilder)

Virksomheten startet som en liten skraphandel i 1926. I 2016 feiret vi 90 år i bransjen. 

1926

Adolf Jahr startet en liten skraphandel i Oslo.

1930

Thorleif Jahr engasjerer seg i virksomheten og butikken flyttet til jernbanetomten på Grefsen i Oslo under navnet Aker Flaske- og Skraphandel. I starten var det gjenvinning av metaller og filler som var hovedgeskjeften. I tillegg ble det handlet med kull, koks, petroleum og poteter.

1964

Startet innsamling av returpapir og Håkon Jahr engasjerer seg i familievirksomheten.

1965

Første bilen for containertransport.

1972

Adolf Jahr pensjoneres. Økt satsing på returpapir og metaller - 500 tonn returpapir ble samlet inn.

1977

Morten Jahr engasjerer seg i familievirksomheten.

1979

Flyttet til nye lokaler på Økern i Oslo og endret navn til Jahr & Sønner. 3 000 tonn returpapir ble samlet inn.

1983

Det første sorteringsanlegget for næringsavfall åpnet på Haraldrud i Oslo. 20 000 tonn returpapir ble samling inn.

1984

Flyttet til Ulven i Oslo og tok over anlegget til papirindustriens firma; Returpapir AS.

1986

Returpapiranlegget på Ulven med hele varelagret brenner ned. Nord-Europas mest moderne anlegg bygges opp.

1988

Virksomheten vokser og håndterer 60 000 tonn returpapir, har 30 biler og 90 ansatte.

1989

Overtagelse av Glomma Papps anlegg for returpapir i Sarpsborg. Starten på selskapets ekspansjon utenfor Oslo. Selskapet tok også over papirinnsamlingen på Heimdal.

1990

Norsk Skogsindustrier AS og M. Peterson & Søn AS gikk inn på eiersiden og overtok tilsammen cirka 41 prosent av aksjene i selskapet fra familien Jahr.

1991

Tok navnet Norsk Gjenvinning AS.

1994

Opererte ved årets utgang 14 gjenvinningsanlegg geografisk spredd over hele landet.

1995

Overtagelse av 13 selskaper og utvidet produktområdene med dekk, spesialavfall, entreprenørtjenester og organisk avfall.

1996

Norsk Hydro, Gjensidige, Vesta, Tiedemanns og Ove Høegh gikk inn på eiersiden og deltok sammen med tidligere eiere i kapitalutvidelse på til sammen 88 millioner kroner. Overtagelse av åtte selskaper. Opererte totalt 16 gjenvinningsanlegg. Utvidet produktområdene med bioenergi.

1997

Etablerte to nye selskaper og gjennomførte interne selskapsfusjoner. Utvidet produktområdene med kuldemøbler samt introduksjon av konseptet Grønt Ansvar.

1998

Overtok fire selskaper. Sterk fokus på bioenergi. Tok beslutning om å bygge fragmenteringsverk i Orkanger kommune.

1999

Overtagelse av fire selskaper og kjøpte 13 prosent av aksjene i Renovasjon Nord AS - totalt etter kjøp 48 prosent. I oktober ble konsernet solgt til det internasjonale selskapet CGEA-Onyx (idag Veolia Environmental Services).

2000

Overtok syv selskaper, blant annet SpesialTransport AS i Bergen, Håkon Sunde AS i Namsos, KAMAS AS i Porsgrunn og Renovasjon Nord AS i Kristiansund. Overtok i tillegg Dampsentralen i Larvik, senere Larvik Energisentral AS. Oppstart ved fragmenteringsverket i Orkanger.

2001

Overtok seks selskaper, blant annet Firing Returpapir AS, Vestfold Gjenvinning AS, Sarp Norway AS og Oslo Follo Miljø AS. Sammen med Franzefoss Gjenvinning AS ble Normet Group AS etablert.

2002

Normet Group AS ble et 100 prosent eid selskap i konsernet.

2003

Morselskapet Norsk Gjenvinning Holding AS byttet navn til Onyx Norway AS.

2004

Deler av aktiviteten til ISS Damage Control AS ble kjøpt. Returbil AS ble stiftet med en eierandel på 50 prosent og TerraNova AS med en eierandel på 51 prosent.

2005

Overtok de resterende aksjene i følgende selskaper; 40 prosent i Normet Hag Skjoldal AS, 65 prosent i Harald Liland AS og 49 prosent i Terra Nova AS, senere Veolia Miljø Treatment AS. Kjøpte virksomheten til Øverland Renovasjon AS innenfor innhenting av næringsavfall samt 52 prosent i Namdal Bilopphuggeri AS.

2006

Alle operative selskaper byttet navn til Veolia Miljø. Overtok de resterende 50 prosent i Veolia Miljø Rivning AS og solgte 50 prosent andel i Oppland Miljøteknikk AS. Kjøpte 100 prosent av aksjene i Karlsen og Sønner AS.

2007

Kjøpte Skjeberg Bilopphuggeri AS og økte andelen i Namsos Miljøindustri AS til 50 prosent. Veolia Miljø Kamas AS, Veolia Miljø Industriservice AS og Veolia Miljø Treatment AS ble fusjonert og fikk navnet Veolia Miljø Industri AS. Rivningsspesialisten AS byttet navn til Veolia Miljø Entreprenør AS.

2008

Kjøpte 60 prosent av returselskapet Eurovironment AS, 100 prosent av Miljøfabrikken AS samt 60 prosent av Eurovironment AB i Sverige.

2009

Overtok 100 prosent av Kragerø Renovasjon og Containerservice AS. Oppstart av etablering i Sandnessjøen.

2010

Oppstart med biogassbiler i Oslo.

2011

Veolia Miljø AS ble solgt fra Veolia til VV Holding AS, et selskap som kontrolleres av Altor Fund III. Veolia Miljø "gjenvinner" sitt gamle varemerke Norsk Gjenvinning. Altor kjøper også Veidekke Gjenvinning AS med datterselskaper.

2012

Wilhelmsen & Sønner AS, Tomwil Miljø AS og Humlekjær & Ødegaard AS ble fra årsskiftet fusjonert inn i Norsk Gjenvinning AS. Avfallhandel AS og Ryfylke Renovasjon AS ble kjøpt og driften ble underlagt Norsk Gjenvinning AS. Kjøp av Metodika Gjenvinning AS og Løvås Transport AS. Norsk Gjenvinning Renovasjon AS ble etablert. Oppstart av metallsorteringanlegg på Øra Miljøpark.

2013

Divisjon Downstream ble etablert. Første etablering i Danmark etter kjøp av IBKA A/S. Første renovasjonskontrakt startet opp i Sverige (Gøteborg) gjennom Nordisk Återvinning AB som eies 100 prosent av Norsk Gjenvinning Renovasjon AS. Kjøp av iSEKK og Ødegaard Gjenvinning AS.

2014

Vellykket refinansiering med plassering av obligasjonslån på 2,2 milliard kroner. Industriell satsing på Øra Miljøpark med blant annet ny shredder og prosess for glassgjenvinning. Kjøp av rivningsselskapet 13-Gruppen AS og datterselskapet 13 Byggentreprenør AS.

2015

NG Sikkerhet AS byttet navn til Norsk Makulering AS, og Norsk Gjenvinning Entreprenør AS, 13-Gruppen AS og 13 Byggentreprenør AS byttet til felles navn; R3 Entreprenør.

2016

Lansering av slagordet "Det finnes ikke søppel mer." som en folkeliggjøring av sirkulæerøkonomien og konsernets visjon. De første elbilene (26 tonn) sattes i bestilling og skal gamle inn husholdningsavfall for Sarpsborg kommune. Etablering av prosess for tørking av matavfall startet ved anlegget i Bergen.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner