Om gjenvinningsindustrien

Thomas Ekstrøm - GMP

Gjenvinningsindustrien er i vekst viser tall fra 2015; bransjen sysselsetter nesten 8.800 personer og omsetter for nærmere 25 milliarder.

Til sammenligning omsatte gjenvinningsindustrien for ca. 10 milliarder i 2003. Den gangen sysselsatte bransjen 6.000 personer. Det betyr altså at omsetningen og sysselsettingen i gjenvinningsindustrien har økt kraftig de siste 10-15 årene.

Veksten skyldes både økende avfallsmengder og bedre ressursutnyttelse av avfallet som oppstår. Store mengder avfall som tidligere gikk til deponi bearbeides i dag til industrielt råstoff eller foredlet avfallsbrensel. Det gir bedre utnyttelse av ressursene i avfallet, økt lønnsomhet og flere arbeidsplasser.

På oppdrag fra Norsk Industri innhenter Statistisk Sentralbyrå nøkkeltall for omsetning og sysselsetting innen avfalls- og gjenvinningsbransjen. 

Last ned nøkkeltallene fra SSB ›

Mer om gjenvinningsindustrien ›

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner