Favicon files not found

Vi leverer lokale tjenester som gir globale resultater for miljøet

Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark Norsk Gjenvinning håndterer om lag 25 000 av bilene som årlig kasseres i Norge. Dette gjør vi ved vårt anlegg i Fredrikstad, der har vi både et moderne fragmenteringsverk og et metallsepareringsanlegg.

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Som konsern har vi en ambisjon om å være bransjens beste aktør når det gjelder bærekraft. De siste årene har vi tatt en posisjon innen bærekraftig utvikling og fremtidens sirkulærøkonomi.

Konsernet er organisert i en oppstrømsdivisjon, en nedstrømsdivisjon og fem spesialiserte virksomheter som tilbyr tjenester knyttet til miljøvennlig avfallshåndtering og råvareutvinning gjennom hele næringskjeden. Tjenestetilbudet omfatter avfallshåndtering, industriservice, husholdningsrenovasjon, mottak av masser, riving og ombruk, miljøsanering og sikkerhetsmakulering.

Virksomhet og lokalisering
Vår visjon er at det finnes ikke søppel mer. Konsernets misjon er å akselerere verdens overgang til en effektiv sirkulærøkonomi​. 

Vi har størst geografisk dekning i bransjen, med ca. 50 anlegg i hele Norge. Hovedkontoret er på Lysaker utenfor Oslo. Vi har også virksomheter i Sverige, Danmark og Storbritannia.

Markeder og kunder
Vi opererer i to markedsområder; oppstrøms og nedstrøms.

  • Oppstrømsmarkedet: næringsliv, offentlig sektor og private husstander som kjøper våre tjenester i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia.
  • Nedstrømsmarkedet: prosessindustri i Skandinavia, Europa og Asia som kjøper våre avfallsbaserte råvarer som returpapir, plast, metaller og brensel.

Strategisk plattform
Norsk Gjenvinnings visjon er at det finnes ikke søppel mer. Konsernets misjon er å akselerere verdens overgang til en effektiv sirkulærøkonomi​. Fundamentet for arbeidet er de fire grunnverdiene våre: lagånd, ansvarlighet, proaktivitet og kremmerskap.

Størrelse
På årsbasis håndterer vi 2,2 millioner tonn avfall for over 40.000 kunder. I 2019 bidro dette til samlede driftsinntekter på 4,8 milliarder kroner og et driftsresultat på 23 millioner kroner. Med over 1 750 ansatte er konsernet den ledende arbeidsgiveren innen gjenvinning og miljøtjenester i det norske markedet.

Historikk

Virksomheten startet som en liten skraphandel i 1926. I 2016 feiret Norsk Gjenvinning 90 år i bransjen. Konsernet har hatt tre hovedeiere: 

  • 1926–1999: Familien Jahr
  • 1999–2011: Veolia Environmental Services, internasjonalt gjenvinningskonsern
  • 2011–2018: Altor Fund III, Skandinavisk Privat Equity-selskap
  • 2018–d.d: Summa Equity

Eierforhold
Norsk Gjenvinning Norge AS er morselskap i det som utgjør Norsk Gjenvinning-konsernet. Morselskapet eies av VV Holding AS som kontrolleres av investeringsfondet Summa Equity. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner