Nøkkelpersoner

Oversikt over medlemmer i konsernledelsen og styret.

Konsernledelsen

NG, NORSK GJENVINNING,

Konsernsjef

Erik Osmundsen

CV › LinkedIn ›
Portretter

CFO/finansdirektør

Espen Krey Brettås

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør strategi og M&A

Hans Fredrik Wittusen

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør for organisasjonsutvikling og compliance

Ingrid Bjørdal

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør Divisjon Gjenvinning

Egil Lorentzen

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør Divisjon Downstream

Jon Bergan

CV › LinkedIn ›
Portretter

COO og Direktør Prosjektbaserte Virksomheter

Bjørn Arve Ofstad

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør Divisjon Metall

Andreas Lindstöm

CV › LinkedIn ›
NG, NORSK GJENVINNING,

Direktør Innovasjon og Bærekraft

Thomas Mørch

CV › LinkedIn ›

Administrasjon - konsernledelsen og styret

NG, NORSK GJENVINNING,

Konsernsekretær

Hege Edvardsen

+47 996 47 746

Konsernets styreformann

Styrets formann

Ole Enger

Styremedlemmer

Styremedlem

Per-Anders Hjort

Styremedlem - Summa Equity

Reynir Indahl

Ansattes representant

Lasse Stenskrog

Ansattes representant

Elisabeth Johansen

Ansattes representant

Cecilie Skauge

Styremedlem - Summa Equity

Hannah Jacobsen

Varamedlemmer

Ansattes representant

Kenneth Aase

Ansattes representant

Ole Henry Asheim

Ansattes representant

Christian Henrik Andresen

Ansattes representant

Elise Therese Aslaksen

Ansattes representant

Tom Erik Løchen

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner