Favicon files not found

Visjon og verdier

Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark Ved vårt gjenvinningsanlegg på Øra Miljøpark produserer vi glassråvare fra ulike typer glassavfall. Råvaren leveres til GLAVA® og blir til isolasjonsmateriale - sirkulærøkonomi i praksis.

Vår visjon er at det finnes ikke søppel mer. 

Norsk Gjenvinning skal akselerere verdens overgang til en effektiv sirkulærøkonomi​. 

I et ambisiøst samspill med våre kunder og samarbeidspartnere skal vi være Nordens ledende, industrielle leverandør av bærekraftige løsninger som utvikler og kommersialiserer ny sirkulær-økonomisk teknologi globalt.

Vår virksomhet og ledelse er verdibasert:

Lagånd

  • Fordi vi vet at når vi spiller hverandre gode og tenker helhetlig er det ingen som slår oss

Ansvarlighet

  • Fordi vi vet at vi må tenke på hva som er langsiktig best, både for oss, våre kunder og for samfunnet. Vi tar aldri snarveier
  • Fordi vi må utnytte vår erfaring, innsikt og kompetanse til å ta kloke valg i tråd med hvem vi vil være som organisasjon

Proaktivitet

  • Fordi vi vet at vi må være nytenkende, fremoverlente og søke kontinuerlig forbedring

Kremmerskap

  • Fordi gjenvinningsøkonomien er et marked i utvikling, kreves det entreprenørskap og en offensiv holdning
  • Fordi vi vet at vi må fremme alle ansattes konkurranselyst og kundeorientering, slik at alle tar vare på virksomheten som om den var deres egen
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner