Visjon og verdier

Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark Ved vårt nye gjenvinningsanlegg på Øra Miljøpark produserer vi glassråvare fra ulike typer glassavfall. Råvaren leveres til GLAVA® og blir til isolasjonsmateriale - sirkulærøkonomi i praksis.

Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem

Vi skal ta en ledende posisjon i dette arbeidet og jobber for å være bransjens mest kundeorienterte, effektive og lønnsomme aktør. Vi skal gjøre oss fortjent til anerkjennelse som Nordens mest betydningsfulle gjenvinningsselskap.

  • Ressursene vi bruker er avgjørende for vår velferd, men jordas ressurser er begrenset
  • Gjenvinningsbransjen kan være nøkkelen til å løse denne utfordringen ved at alt avfall omgjøres til ressurser på vei fra en bruker til en annen
  • Vi skal være ledende innen fremtidens sirkulærøkonomi

Vår virksomhet og ledelse er verdibasert:

Lagånd

  • Fordi vi vet at når vi spiller hverandre gode og tenker helhetlig er det ingen som slår oss

Ansvarlighet

  • Fordi vi vet at vi må tenke på hva som er langsiktig best, både for oss, våre kunder og for samfunnet. Vi tar aldri snarveier
  • Fordi vi må utnytte vår erfaring, innsikt og kompetanse til å ta kloke valg i tråd med hvem vi vil være som organisasjon

Proaktivitet

  • Fordi vi vet at vi må være nytenkende, fremoverlente og søke kontinuerlig forbedring

Kremmerskap

  • Fordi gjenvinningsøkonomien er et marked i utvikling, kreves det entreprenørskap og en offensiv holdning
  • Fordi vi vet at vi må fremme alle ansattes konkurranselyst og kundeorientering, slik at alle tar vare på virksomheten som om den var deres egen
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner