Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Bilde fra Asker kommune hjemmeside.

Asker kommune valgte Norsk Gjenvinning

02.12.2016

Norsk Gjenvinning Renovasjon AS har vunnet en integrert renovasjonskontrakt med Asker kommune som innebærer at Norsk Gjenvinning skal ta hånd om flere viktige oppgaver i verdikjeden knyttet til renovasjon - fra innsamling av husholdningsavfall hos husstandene, til gjenvinning av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje.

- Det er ekstra hyggelig å vinne integrerte renovasjonskontrakter, sier Jørgen Nikolai Pettersen, administrerende direktør i Norsk Gjenvinning Renovasjon AS. - Her får vi tatt i bruk flere tjenester og spisskompetanse i Norsk Gjenvinning-konsernet og sydd dem sammen til en totalløsning.

I Asker kommune er det cirka 22.500 husstander som får hentet cirka 14.000 tonn avfall per år. Matavfall og restavfall skal transporteres til Isi avfallsanlegg i Bærum for videretransport til sluttbehandling. Utsorterte avfallstyper som papp, papir, drikkekartong og plastemballasje skal håndteres av Norsk Gjenvinning. De to sistnevnte avfallstypene skal sendes videre til Grønt Punkt Norge.

- For å få en effektiv logistikk skal vi etablere en omlasterstasjon i Asker, sier Pettersen. – Her vil vi gjøre en del forarbeid med de utsorterte avfallstypene, slik at de enkelt kan gå videre til mer avansert behandling - for så å bli gjenvunnet av papirfabrikker og plastindustrien.

Avtaleperioden er fra 1. november 2017 til 31. august 2022 med ensidig opsjon for oppdragsgiver på forlengelse i 1+1 år.