Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark

Avtale med Riis Bilglass øker mengden glassråvare til GLAVA®

07.03.2016

Norsk Gjenvinning har inngått en sentralavtale med Riis Bilglass om avfallshåndtering ved kundens 39 avdelinger. Kassert glass vil behandles ved Norsk Gjenvinnings glassgjenvinningsanlegg på Øra Miljøpark, Fredrikstad, før det leveres som råvare til GLAVAs produksjon av isolasjon.

Avtalen gjelder for to år og har en omsetning på cirka 1 million kroner per år.

Råvarene fra Norsk Gjenvinning tilsvarer cirka en tredjedel av GLAVAs glassbehov, og erstatter GLAVAs import av glass og forbruk av jomfruelige råvarer som sand, dolomitt, kalk og soda.

Les mer om glassgjenvinning ›