*** Local Caption *** Sandbakken gjenvinningstasjon Hvaler Bilde fra Hvaler kommune

Avtale om avfall fra gjenvinningsstasjoner med Hvaler kommune

04.10.2016

Norsk Gjenvinning har vunnet en avtale med Hvaler kommune om mottak av avfall fra kommunens gjenvinningsstasjoner. Avtalens verdi er beregnet til 4,1 millioner kroner per år.

Avtalen starter opp i oktober og har en varighet på to år med to års opsjon.

Norsk Gjenvinning skal også bistå kommunen med praktisk løsning, skilting og informasjon ved Sandbakken miljøstasjon som ble åpnet av miljøvernministeren tidligere i år. Den nye stasjonen har plass til 19 containere for kildesortering av avfall.

På miljøstasjonens tak er det montert solpaneler. Stasjonen skal fungere som en teststasjon for solenergi, og som en lokal energiprodusent som forsyner administrasjonsbygg, den lokale brannstasjonen, elbiler og trolig flere nærliggende bygg med elektrisitet.

Les mer om Sandbakken miljøstasjon›​