Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Foto: Klima- og miljødepartementet

Erik Osmundsen hos klima- og miljøminister Vidar Helgesen

02.05.2016

I dag møtte konsernsjef Erik Osmundsen klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Osmundsen hadde med seg følgende budskap til statsrådens kontor: Offensiv norsk gjenvinningspolitikk nødvendig for å beholde ledertrøyen innen gjenvinning og sirkulærøkonomi.

Flere temaer ble belyst under det overordnede budskapet:

  • Tydelige og ambisiøse mål er en kritisk forutsetning som virker
  • Vilje til å utfordre dagens løsninger og etablerte agendaer
  • Satse på målrettede katalysatorer, som regulering og finansiering, med offentlig innkjøp som en viktig katalysator for markedsutvikling, innovasjon og reduserte kostnader
  • Markedet må fungere slik at en persons søppel blir neste persons fornybare råvare
    • Sikre at snarveier og ulovligheter ikke forblir et konkurransefortrinn
    • Sikre konkurranse på like vilkår mellom offentlig og privat