Faglig frokostmøte: Klassifisering og miljøriktig gjenbruk av betong og alunskifer

28.04.2016

Norsk Gjenvinning m3 inviterer til et faglig frokostmøte med tema: "Klassifisering og miljøriktig gjenbruk av betong og alunskifer" Miljødirektoratet har i en periode jobbet med forslag til en ny forskrift for håndtering av betong. Vi spør - hvilke konsekvenser vil dette få for ulike aktører i bransjen?


Alunskifer og andre syredannende bergarter er underlagt strenge regler for håndtering og behandling. Statens strålevern og Norges Geotekniske Institutt (NGI) vil fortelle oss om klassifisering og håndtering. I tillegg skal det nå deklareres elektronisk.

Program:

07:45 - 08:15 Frokost og registrering
08:15 - 10:00 Foredrag og diskusjon

Compliance: Etterlevelse i praksis

 • Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning

Klassifisering av betong

 • Håndtering av betongavfall – forslag til betongforskrift
  • Thomas Hartnik, seksjonsleder i Miljødirektoratet
 • Prøvetakingsstrategi av betong ved gjenvinning
  • Eirik Rudi Wærner, miljørådgiver i Hjellnes Consult og styreleder i Forum for miljøkartlegging og -sanering

Klassifisering, behandling og deklarering av alunskifer

 • Klassifisering av syredannende bergarter
  • Erlend Sørmo, miljøgeolog i NGI
 • Hvilke krav stilles til deklarering og sluttbehandling/deponering av slike bergmasser
  • Marte Varpen Holmstrand, rådgiver Statens strålevern