Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Juridisk direktør, CCO Runa Opdal Kerr, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og konsernsjef Erik Osmundsen. (Bilde fra samferdselsdepartementet)

Felles ansvar for sikker transport

30.04.2015

Konsernsjef Erik Osmundsen og juridisk direktør, CCO Runa Opdal Kerr hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å diskutere hvordan næringslivet kan bidra til sikker godstransport.

Norsk Gjenvinning løftet blant annet frem følgende saker:

Forslag om bedret mulighet for kontroll av førerkort:

Norsk Gjenvinning uttrykket sin bekymring for at mange sjåfører med falske førerkort trafikkerer norske veier. Norsk Gjenvinning fremmet forslag om at selskaper må få tilgang til å sjekke om ansatte og innleide transportører ha gyldig førerkort. Dette er tilfelle i mange land og Norge bør følge etter.

Forslag til obligatorisk sertifisering av alle deler av påbygg:

Det skjer ofte ulykker der avfallscontainere løsner under transport. I dag skal påbyggets innfesting mot bil EU-kontrolleres; men det er ikke krav til kontroll av containerens innfesting mot påbygget. Norsk Gjenvinning foreslo at det innføres obligatorisk sertifisering av alle deler av påbygget og obligatorisk kursing i lastesikring for sjåfører.

Les mer ›