Norsk Industris film om Norsk Gjenvinning

25.01.2018

Vi gjenvinner nok bilvrak i måneden til å dekke kobberbehovet til en million smarttelefoner. Denne filmen er laget av Norsk Industri i en kampanje for å vise kraften bak industrien i Norge.