2023

Først, og nå størst på elbiler til avfallshenting i Oslo

04.05.2023

Oslo kommune har høye ambisjoner for et grønt bymiljø, og dette inkluderer fossilfrie byggeplasser. Våre kunder er for det meste i Oslos kjerne og derfor har vi nå satt tre elbiler på veiene, forteller Tony Breirem-Randin, daglig leder i Løvås Transport.  

Elbilene, som i dag kjører i Oslos gater, består av to dobbeltlifter og en 19 tonn meter kranbil og er de første på veien i Norge i bransjen. Ny teknologi på denne type biler har ikke bare vært lett, men etter læring og opparbeidet erfaring er opplevelsen nå bare positiv. 

– Sjåførene som i dag har ansvar for elbilene er veldig fornøyde. Men det krever en annen tilnærming til kjøringen. Det tok nok litt tid å venne seg til, både med tanke på effektiv kjøring for å holde batterikapasiteten så lenge som mulig, men også å venne seg til at selv om det står 30 prosent på dashbordet så betyr ikke det at du må stoppe bilen, forklarer Jonathan Ruud Grønli, kjøreleder i Løvås.  

Økt etterspørsel blant kundene

Med økt trykk på fossilfri trafikk i Oslo, opplever Løvås økt pågang av kunder som ønsker seg at avfallet håndteres med et mindre klimafotavtrykk.  

– Mange blir nok litt overrasket når vi sier at vi kan komme i løpet av dagen, for som vi sier «I Løvås fikser vi det med en gang», forteller Ruud Grønli.  

Overføring av læring mellom sjåførene

 Med ny teknologi og ny måte å jobbe på er det viktig at sjåførene som skal læres opp blir med på turer med de som har erfaring. På den måten blir de mer komfortable med hvordan bilen virker, hva som trekker mest strøm og dermed hvordan å utnytte kapasiteten på en mest effektiv måte. Etter en stund blir det en vane å kjøre på den måten og legge inn tid til hurtiglading i løpet av dagen. 

– Skal vi klare å øke antall elbiler av denne typen på veiene må det også legges til rette for bedre ladekapasitet for yrkessjåfører. I dag havner man i samme kø som forbrukere og ofte er plassene dimensjonert for personbiler og ikke store kjøretøy, sier Espen Berg, driftsleder i Løvås.   

Men han er tydelig på at det er viktig for Løvås å omstille seg til lavutslippsbiler og å kunne tilby kundene denne løsningen. De opplever også at det skaper stolthet blant sjåførene å kjøre i helt nye biler som er utslippsfrie.  

– Vi er veldig stolte over å være førstemann ute, avslutter Berg.