AF-posten. Kuldereportasje fra S¿rengautstikkeren // Vidersalg er ikke tillatt.
AF-posten. Kuldereportasje fra Sørengautstikkeren // Vidersalg er ikke tillatt. Bilde: AF Gruppen

Fornyet tillit fra AF Gruppen

03.03.2016

Norsk Gjenvinning har fått fornyet sin avtale med AF Gruppen om avfallshåndtering ved kundens prosjekter og avdelinger i Norge. Fornyelsen bygger på det gode arbeidet som Norsk Gjenvinning har gjort for AF Gruppen over flere år.

- AF Gruppen har høyt fokus på HMS-arbeid og kvalitet. De er avhengig av at deres leverandører tar dette på alvor, sier Key Account Manager Geir Sparboe. - Ved byggeprosjekter er det spesielt viktig at vi leverer og tømmer containere til riktig tid, og at vi kan levere rapporter som viser gjenvinningsgrader og kostnader. Vi har lagt store ressurser i utvikling av verktøy som app for bestilling, effektiv bestillingsfunksjon på nett og online-rapportering – dette gjør at vi står sterke for kunder som AF Gruppen.

Avtalen gjelder for 1 år og har en omsetning på cirka 25 millioner kroner per år.