Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Vikan avfallsanlegg (Bilde fra Bodø kommune/Iris)

Fra 1. oktober overtar Iris virksomheten til Norsk Gjenvinning Metall i Bodø, og flytter innsamling av stål, metaller og kasserte biler til Vikan

20.06.2016

Norsk Gjenvinning Metall AS har inngått en driftsavtale med Iris Produksjon AS om innsamling, mottak og sortering av bilvrak, stål og metaller. Avtalen gir Norsk Gjenvinning en mer kostnadseffektiv håndtering, samtidig som den gir gode utviklingsmuligheter for Iris Produksjon. Med andre ord er avtalen til det beste for begge selskapene. 

- Norsk Gjenvinnings virksomhet på Langstranda i Bodø vil gå som normalt fram til 1. oktober, sier divisjonsdirektør Egil Lorentzen. - Deretter flyttes mottaket og sorteringsanlegget til Iris Produksjon sitt anlegg på Vikan. Vi er glade for at samtlige ansatte blir med videre.

Vikan vil fra 1. oktober være den eneste oppsamlingsplassen for bilvrak i Bodø.

- For å sikre best mulig effektivitet i innsamlingsleddet, vil Iris også håndtere kontakten med kundene. Norsk Gjenvinning vil som tidligere håndterer volumene fra sorteringsanlegget til videre behandling og nedstrøms avsetning. Iris vil bruke vårt produksjonssystem slik at vi, akkurat som i dag, har full sporbarhet og kontroll på volumene gjennom hele verdikjeden.

- Partene har over tid utviklet et godt samarbeid, og gjennom driftsavtalen blir samarbeidet styrket. Vi skal bruke tiden frem til oktober til å nøye forberede overgangen, slik at kundene blir ivaretatt på best mulig måte, avslutter Lorentzen.

Kontaktperson: Truls Soløy, regionsjef, telefon 900 89 087