Papir

Fullt score når Norsk Gjenvinning vant kontrakt i Haugesund

22.02.2016

Norsk Gjenvinning i Haugesund har vunnet kontrakt med Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM IKS) om mottak og behandling av papir samt pressing av plast. Norsk Gjenvinning fikk fullt score på alle tildelingskriteriene.

Den årlig tonnasje er estimert til 2.750 tonn papir og 280 tonn plast. Dette er avfall som er samlet inn hos husholdninger i HIMs kommuner Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord.

- Vi har hatt kontrakten i inneværende periode, sier distriktssjef Hans Petter Sæbø. - Det var meget hyggelig at vi kunne gjenvinne den. Ekstra gledelig var tilbakemeldingen om at vi fikk høyest score på alle tildelingskriteriene, sier Sæbø. - Vi fikk fullt score på alle kriteriene, hvilket vi var alene om.

Tildelingskriterier i anbudet var 65 prosent pris, 15 prosent miljø og 20 prosent kvalitet.

Avtalens starter opp 1. januar 2017 og har en varighet på fem år med opsjon på 1+1 år.