Ida Nilsson er ny daglig leder i NGm3

24.06.2021

Ida Nilsson (44) er ansatt som ny daglig leder i NGm3.

Hun kommer fra Norconsult hvor hun har jobbet med gjenvinning av masser, deponi, avfall og forurenset grunn. Som tidligere miljøsjef i Franzefoss jobbet hun med både gjenvinning og pukk- og asfaltproduksjon. Ida vil rapportere til divisjonsdirektør Jon Bergan og sitte i divisjonsledelsen i NG Markets. Hun tiltrer stillingen 1. oktober 2021.

Samler forretningsenhet for masser
NGm3 og forretningsområdet Miljøpark og trading blir en samlet forretningsenhet for masser, som Nilsson vil lede.

– Denne samlingen av forretningsenheter er i tråd med konsernets nordiske ambisjoner om å bygge en vertikalt integrert ende-til-ende industriell verdikjede for bærekraftig håndtering av masser. Jeg ser frem til å ha Ida med på denne reisen, sier divisjonsdirektør i NG Markets, Jon Bergan.

 

Om NGm3:
NGm³ er en del av Norsk Gjenvinning-konsernet. Vårt forretningsområde er å utvikle massemottak og bistå med drift i forhold til etterlevelse av tillatelse og gjeldende regelverk. Vi har flere aktive massemottak i østlandsregionen.


Våre massemottak og deponier kan ta imot ulik grad av ren eller forurenset masse. Felles for NGs egne deponier/mottak er at vi ikke kun fungerer som et deponi, men at massene brukes aktivt til nyttig formål. Disse formålene er blant annet bygging av ny fylkesvei eller igjenfylling av nedlagte pukkverk slik at området kan brukes på nytt.