norskgjenvinning

Mulighet for at Norsk Gjenvinning Industri AS rammes av streik

24.06.2014

I forbindelse med lønnsoppgjøret 2014 har Norsk Transportarbeiderforbund varslet plassoppsigelse fra onsdag 25. juni 2014 for følgende avdelinger i Norsk Gjenvinning Industri AS: Herøya, Rafnes, Pasadalen, Larvik og Stathelle.

Selskapet jobber med beredskapsplaner for en eventuell streik og kartlegger nå mulige konsekvenser for kundene. Vi skal gjøre det vi kan for å forhindre at kunden blir skadelidende, men kan ikke garantere at man blir uberørt av en eventuell streik. Vi vil orientere dere umiddelbart dersom streik er et faktum onsdag 25. juni.

For ytterligere opplysninger kontakt vårt kundesenter tlf: 09600

Med vennlig hilsen
Norsk Gjenvinning Industri AS

Kai Søreid
COO