Norsk Gjenvinning m3

Myndighetene gir klarsignal for åpning av Asak Massemottak

09.02.2017

Asakvegen i Sørum kommune har vært stengt siden det tragiske kvikkleireskredet i november i fjor, og Asak Massemottak har derfor ikke vært i drift siden ulykken. Massemottaket var ikke involvert i skredet, men ligger i nær tilknytning.

Etter skredet har myndighetene og Norsk Gjenvinning gjort omfattende undersøkelser av grunnforholdene i hele området. Undersøkelsene har vist at området er tilstrekkelig stabilt og det er ikke avdekket risiko for flere skred.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens Vegvesen og Sørum kommune har derfor gitt klarsignal til åpning av Asakvegen og at aktivitet i massemottaket kan starte opp igjen.

Dette betyr at Asak Massemottak er klart for mottak fra og med mandag 13. februar 2017.