2021 Foto: Nissan

Nissan, Eco Stor, Norsk Gjenvinning og Agder Energi signerer intensjonsavtale om gjenbruk av el-bilbatterier

10.05.2021

Nissan, Eco Stor, Norsk Gjenvinning og Agder Energi har signert en intensjonsavtale med formål å utvikle en forretningsmessig sirkulærøkonomi knyttet til gjenbruk av elbilbatterier til energilagringsprosjekter, samt resirkulering.

Nissan var den første bilprodusenten som flyttet fokuset til elektriske kjøretøy, og på å utvikle og produsere de første masseproduserte el-bilene. I løpet av det siste tiåret har Nissan LEAF vunnet utmerkelser over hele verden, og det er nå over en halv million LEAF-biler på veiene rundt om i verden. Norge har vært helt sentral i denne overgangen og står for mer enn 10% av salget av Nissan LEAF.

Nissan har satt seg som mål å oppnå karbonnøytralitet i hele selskapets virksomhet, inkludert livssyklusen til de ulike produktene, innen 2050. Som en del av dette vil alle nye tilbud på Nissan-kjøretøy, til kunder i nøkkelmarkeder, være elektrifisert innen 2030.

Forretningsmodellen for batteriene
Lithium-ion batterier som er brukt i elektriske kjøretøy har langt større gjenværende kapasitet enn selve kjøretøyet. Forretningsmodellen for sirkulærøkonomien til batteriene er;  Gjenbruk, Gjensalg, Refabrikering og Resiskulering av lithium-ionbatterier. Denne modellen ivaretar batterienes effektive energilagringsløsninger i en rekke applikasjoner og skaper dermed en langt mer effektiv bruk av batteriene før de går til endelig resirkulering.

Hovedhensikten med intensjonsavtalen er å utvikle en forretningsmodell for sirkulærøkonomi basert på nytt liv til Nissan elbilbatterier i Skandinavia og Norden.

Alle parter vil ha egne, spesifiserte ansvarsområder:

  • Nissan leverer teknisk ekspertise på batteriene fra el-bilene, samt tilgjengelighet på batterier I regionen. I tillegg vil de dele sin ekspertise på innsamling og gradering av batterier.
  • Agder Energi AS er ansvarlige for finansieringsmodellen, energimarkedet og applikasjonsdata, samt tilgang til lagermarked og resirkulering av materialer.
  • Eco Stor AS er ansvarlig for å fremskaffe markedsdata for energilagring, utvelgelse og integrasjon av gjenbrukte batterier, ombygging og resirkulering.
  • Norsk Gjenvinning Norge AS er ansvarlig for å evaluere utvelgelse av avlagte batterier, logistikk og gjenvinningsstasjoner.


Intensjonsavtalen ble signert tidligere i år, og det første batterilagringsprosjektet er allerede under planlegging. Mer informasjon vil komme snart.

Robert Lujan, administrerende direktør for Nissan Nordic Europe Oy
Nissan er kjent for innovasjon og kvalitet, spesielt når det gjelder våre elektriske kjøretøy. I det siste tiåret har vi også vært pionerer på gjenbruk av batterier som en del av andre energiløsninger, eksempelvis for å avlaste strømnettet. Nissan har satt seg ambisiøse mål om å være karbonnøytrale gjennom hele selskapets drift og produktenes livsløp innen 2050. En viktig del av dette er muligheten til å utvide livsløpet for våre batterier.

Vi er glade for at vi får mulighet til å benytte vår ekspertise i samarbeid med Eco Stor, Agder Energi og Norsk Gjenvinning for å transformere energistyringssystemene til kommersielle områder i Europas viktigste El-bil marked, Norge, og forhåpentligvis utvide til andre markeder på et senere tidspunkt.

Mats Ellingsen Nygård, Strategisjef, Norsk Gjenvinning
Norsk Gjenvinning ser frem til dette samarbeidet, og vi er gleder oss til å utvikle batterienes verdikjede med våre kunnskapsrike partnere i Nissan, Eco Stor og Agder Energi. Sterke partnerskap er vår foretrukne arbeidsmåte, og en viktig del av vår visjon om å akselerere verdens overgang til en effektiv sirkulærøkonomi.

Vi anerkjenner viktigheten av elektriske kjøretøy og batteriløsninger i en grønn økonomi. Norge har en stor el-bilflåte, som er ideelt for å skape løsninger i en industriell skala. Hvert år resirkulerer Norsk Gjenvinning 35.000 biler. Dette gjør gjenvinning av elbiler og batterier til en naturlig mulighet for oss fremover. Som Norges ledende gjenvinningsaktør, som allerede har skapt løsninger for en rekke avfallsstrømmer, er vi klare til å legge vår innsats inn i batteriverdikjeden.

Med Nissans ledende posisjon på el-biler og Eco Stors robuste løsning for batterier med andre levetid, Agder Energis ambisjoner og tilnærming til bærekraft, kombinert med Norsk Gjenvinnings verdikjede, har vi en sterk plattform sammen for å skape fremtidssikre løsninger i batteriverdikjeden.

 

Trygve Burchardt, administrerende direktør, Eco Stor AS
Som en ledende leverandør av løsninger for energilagring har Eco Stor med pionervirksomhet utviklet teknologi som muliggjør utbredt distribusjon for gjenbruk av batterier fra elektriske kjøretøy. Siden vi startet bedriften har vi vært I forkant av dette økende markedet, og vi har anerkjent viktigheten av å utvikle sterke, strategiske partnerskap.

Norges hurtigvoksende el-bilmarked kombinert med vår teknologi som gjør oss i stand til å gjenbruke, bygge om og resirkulere el-bilbatterier representerer en betydelig mulighet. Som et resultat av vårt samarbeid med regionens ledende selskap, og det kontinuerlige skiftet mot norskproduserte batterier og elektrifisering, tror vi at Norge og Europa kan etablere en posisjon i klar ledelse i dette strategiske globale markedet.

Å samarbeide med Nissan, Norsk Gjenvinning and Agder Energi for å realisere en sirkulærøkonomisk løsning for det økende el-bilbatterimarkedet vil representere et paradigmeskifte i forhold til hvordan dette markedet fungerer I dag. Vi tror at å bevege oss fra småskala, regionale resirkuleringsprosjekter mot et høyvolum, vertikalt integrert og økonomisk levedyktig løsning er katalysatoren som kreves for å gjøre dette miljømessig avgjørende muligheten til en forretningsvirkelighet.


Steffen Syvertsen, administrerende direktør, Agder Energi
For å nå klimamålene må vi tenke nytt rundt omkring dagens  energisystem. Vi er sikre på at batterier vil spille en stadig viktigere rolle i årene som kommer. Andelen fornybar produksjon fra sol- og vindkraft øker raskt og bidrar til høyere volatilitet i markedet. Batterier kan bidra til å redusere forbrukstoppene i tillegg være et viktig bidrag til å sikre en stabil kraftforsyning. Gjenbruk av elbilbatterier gir en kostnadsfordel sammenlignet med nye batterier, samt bidrar til en mer bærekraftig ressursbruk. Denne avtalen støtter Agder Energis ambisjoner innen batteriverdikjeden.

Agder Energi driver i dag gjenbruk og resirkulering av batterier og batterimaterialer gjennom ECO STOR og ReSiTec, battericelleproduksjon gjennom Morrow Batteries, og batterifleksibilitet for nettsystemer gjennom Entelios i Tyskland samt gjennom NorFlex-prosjektet. Med dette partnerskapet tar vi et viktig skritt mot å realisere en sirkulær økonomi for det voksende batterimarkedet, sier Steffen Syvertsen, konserndirektør i Agder Energi.